SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2010)

GÜÇ SİSTEMİNDE STATİK GERİLİM KARARLILIĞININ SVC VE TCSC İLE İNCELENMESİ

Kenan Mehmet Döşoğlu, Serhat Duman, Ali Öztürk, Salih Tosun

Özet


Bu çalışmada, 4 baralı bir güç sisteminin sürekli yük akışında yük barasındaki statik gerilim kararlılığı Statik Var Kompanzatör (SVC) ve Tristör Kontrollü Seri Kompanzatör (TCSC) ile incelenmiştir. Bu benzetim çalışması güç sistemi analizi programı (PSAT) ile yapılmıştır. Sürekli yük akışında sistemde SVC ve TCSC bağlı olduğunda maksimum yüklenme parametresi gerilim ilişkisi grafikleri çizdirilmiştir. Ayrıca sistemin normal çalışması, SVC ve TCSC kullanılması ile elde edilen maksimum yüklenme parametre değerleri tablolar halinde verilmiştir. Güç sisteminde SVC ve TCSC kullanılması ile statik gerilim kararlılığının iyileştiği görülmüştür.

Tam Metin: PDF