SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2010)

ŞEHİRİÇİ KONTROLSÜZ EŞDÜZEY KAVŞAK KAZALARINI ETKİLEYEN UNSURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Meltem Saplıoğlu, Mustafa Karaşahin

Özet


Özet

Yol güvenliği araştırmalarında teori, modeller ve bunların uygulanabilirliği, trafik kazalarına karşı etkili önlemlerin alınması için kullanılan ana kaynaklardır. Modellerin hatasız ve uygulanabilir olması için de modelde kullanılacak teorilerin doğru tespit edilmiş olması gereklidir.

Sinyalizasyonsuz kavşak kazalarını etkileyen unsurların ne olduğunun ve kazaları nasıl etkilediklerinin doğru bir şekilde tespit edilebilmesi, ileride yapılacak güvenlik araştırmalarının temelini oluşturmaktadır. Bu da kavşak iyileştirme çalışmalarına geçmeden önce derinlemesine bir kaynak incelemesi yapmakla mümkün olabilir. Şimdiye kadar yapılan hiçbir çalışmada sinyalizasyonsuz kavşak kazalarını etkileyen tüm faktörler beraberce incelenmemiştir. Bu nedenle kaza tahmin modelleri oluşturulurken veya kavşak güvenlik analizleri yapılırken, etkiyen parametrelerde hep bir kısıtlamaya gidilmiştir.

Bu çalışmada şehiriçi sinyalizasyonsuz kavşak kazalarının oluşmasına sebep olan insan unsuru ve araç unsuru hariç, yol ve çevre unsuru, özellikle kavşak geometrik özellikleri ile kazalar üzerindeki etkilerinin tümü ayrıntılı olarak incelenmiştir. Çalışma şehiriçi sinyalizasyonsuz kavşak güvenlik analizi ile ilgili eksikliğin giderilmesini amaçlamaktadır ve elde edilen sonuç değerlerinin kavşak güvenliği araştırmalarına ışık tutabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sinyalizasyonsuz şehiriçi kavşak geometrisi, kavşak kaza değişkenleri.

Tam Metin: PDF