SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 3 (2010)

BULANIK MANTIK VE ISTATISTIKSEL ANALIZ YÖNTEMLERI ILE REVIBRASYON UYGULANMIŞ BETONLARDA BASINÇ DAYANIMI TAHMİNİ

Ahmet Beycioğlu, Serkan Subaşı, Mustafa Çullu,

Özet


Bu araştırmada, farklı sürelerde revibrasyon uygulanmış betonların basınç dayanımlarının tahmini için regresyon ve bulanık mantık yöntemleri ile iki tahmin modeli geliştirilmiştir.

Çalışma kapsamında C 16 sınıfında toplam 50 adet 15x15x15 ebadında küp numune hazırlanmıştır. Hazırlanan numunelere 10 sn süreyle ön vibrasyon uygulanmıştır. Daha sonra 10’ar adet numuneye 30-60-90 ve 120. dakikalarda revibrasyon uygulanmıştır. 10 adet numuneye ise revibrasyon uygulanmamıştır. 28. günde numunelerin birim ağırlıkları ve basınç dayanımları belirlenmiştir. Elde edilen deney sonuçları kullanılarak tahmin modelleri geliştirilmiştir. Regresyon analizi ve bulanık mantık yöntemleriyle geliştirilen tahmin modellerinde basınç dayanımı değerleri revibrasyon süresi ve birim ağırlığa bağlı olarak tahmin edilmiştir. Modellerden elde edilen sonuçlar ile deney sonuçları karşılaştırılmıştır. Geliştirilen modellerin tahmin performansları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak revibrasyon uygulanmış betonlarda basınç dayanımının oluşturulan bulanık model ve çoklu lineer regresyon modeli ile tahmin edilmesinin mümkün olduğu, bulanık modelin çoklu lineer regresyona göre beton basınç dayanımını daha düşük bir hata oranıyla tahmin ettiği görülmüştür.

Tam Metin: PDF