SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2010)

1995 Depremi Sonrası Dinar’da Kurulmuş Olan Afet Konutlarının TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları’na Uygunluğu Açısından İncelenmesi

Neşe Dikmen

Özet


Türkiye’de enerji tüketiminin büyük bir kısmı sanayi ve konutlarda gerçekleşmektedir. Konutlarda tüketilen enerjinin ise %27’si ısıtma amaçlı kullanılmaktadır. Bu çalışmada Dinar’ın köylerinde inşa edilmiş olan afet konutu projesi TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları’na uygunluğu açısından incelenmiştir. İzoder TS 825 hesap programı kullanılarak yapılan bu araştırmada öncelikle projenin mevcut durumunun TS 825 standardına uygunluğu incelenmiş, daha sonra proje 3 farklı aşamada standarda uygun hale getirilmiştir. Sonuç olarak çatıda kullanılmış olan cam yünü 0,05 m.’den 0,12 m.’ye çıkarılmış; duvarlarda 0,08 m. expande polistren köpük ve toprağa outran döşemede 0,07 m. ekstrüde polistren köpük kullanılmıştır. Bu durumda binanın yıllık ısıtma enerjisinde (Q) 296,68 kWh/m², yapı elemanlarından iletim yoluyla gerçekleşen ısı kaybında (HT) 247,8 W/K ve birim hacim veya birim alan başına tüketilecek yakıt miktarında 4.137,08 kg. tasarruf sağlanmıştır.

Tam Metin: PDF