SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 3 (2010)

TAHRİBATSIZ TEST SONUÇLARI KULLANILARAK UÇUCU KÜL İKAMELİ BETONLARDA BASINÇ DAYANIMININ ANFIS İLE TAHMİNİ

Serkan Subaşı, İbrahim Şahin, Bekir Çomak

Özet


Bu araştırmada, tahribatsız test sonuçları kullanılarak uçucu kül ikameli betonlarda basınç dayanımının tahmini için uyarlamalı sinirsel bulanık mantık (ANFIS) yöntemiyle bir model geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, Orhaneli termik santralinden elde edilmiş F sınıf uçucu kül beton içerisine çimento ağırlığının % 0-5-10-20 ve 30 oranlarında ikame edilerek 5 farklı beton karışımının her birinden 12 adet deney numunesi hazırlanmıştır. Numunelerin 6 adetinde tahribatsız deneyler diğer numunelerde ise tahribatlı deneyler yapılmıştır. 7. ve 28. günlerde pull-off, ultrases geçiş hızı ve basınç dayanımı deneyleri gerçekleştirilmiştir. ANFIS ile modellemede elde edilen deneysel sonuçlardan 3 tanesi numunedeki vibrasyon hatası nedeniyle elenerek toplam 60 adet deney verisinin 57 tanesi kullanılmıştır. Bu deneysel sonuçlardan beton yaşı, pull-off ve ultrases geçiş hızı geliştirilen modelin girdisi olarak basınç dayanımı ise modelin çıktısı olarak kullanılmıştır. Geliştirilen ANFIS modeli ile tahmin edilen basınç dayanımları gerçek basınç dayanımı değerleri ile karşılaştırılarak modelin tahmin yeteneği test edilmiştir.

Sonuç olarak, geliştirilen ANFIS modeli ile tahribatsız test deney sonuçlarıyla eğitilen beton basınç dayanımı değerinin düşük bir hata oranı ile tahmin edebildiği görülmüştür.

Tam Metin: PDF