SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 (2011)

MERMER KESME İŞLEMİNDE KESİM SÜRESİNİN YAPAY SİNİR AĞI TABANLI MODELLENMESİ

Uğur Güvenç, Mustafa Dursun, Hasan Çimen

Özet


Doğrusal olmayan bir yapıya sahip olan mermer kesim süresi testere devir sayısına, vagon ilerleme hızına ve zamana karşılık kesim miktarına bağlı olarak değişmektedir. Bu değişkenlere bağlı olarak daha önce laboratuar ortamında yapılmış olan deneylerden elde edilen verilerin matematiksel olarak modellenmesi oldukça zordur. Bu çalışmada, mermer kesme işleminin bitiş süresine yönelik yapay sinir ağ (YSA) tabanlı bir modelleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Eğitim esnasında deney verilerinin %90’ı verilmiş olup %10’u test amaçlı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, gerçekleştirilen modellemenin uygulanabilir olduğu görülmüştür.

Tam Metin: PDF