SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 (2011)

VERİ MADENCİLİĞİ SÜRECİ KULLANILARAK GÜNEŞ IŞINIMININ TAHMİNİ

Özlem Terzi, Ecir Uğur Küçüksille, Gülşah Ergin, Ahmet İlker,

Özet


Yeryüzünde yatay bir düzlem üzerine gelen güneş ışınımının şiddeti, güneşin mevsimlere ve saate göre değişen konumuyla değişiklik göstermektedir. Güneş ışınımının dünya üzerinde, su sıcaklığının yükselmesi ve doğal olaylar için enerji sağlanması gibi etki alanları bulunmaktadır. Güneş enerjisinden mümkün olduğunca fayda sağlayabilmek ve zararlarından sakınabilmek için güneş ışınımı üzerinde yapılan çalışmaların önemi giderek artmaktadır. Bu çalışmada, 2009–2010 yıllarına ait veriler kullanılarak veri madenciliği süreci yardımı ile güneş ışınımı modellenmiştir. Ölçülen değerler ile model sonuçları kıyaslandığında Multilayer Perceptron algoritması ile kurulan üç girdili (P-Ta-Rh) modelin en uygun sonucu verdiği görülmüştür.

Tam Metin: Başlıksız PDF