SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (2011)

DRIVABLE FLOOR DETECTION WITH MONOCULAR VISUAL PERCEPTION

Onur Şencan, Evangelos Sarıyanidi, Hakan Temeltaş

ÖzetTam Metin: PDF