SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 (2011)

BETONDA FİBER KATKI OLARAK POLİETİLEN TEREFTALATIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Cengiz Özel, Mümin Filiz, Arzu Sevinç, Canan Kıran

Özet


Gelişen yapı sektörü ve teknoloji ile beraber betondan beklenen ihtiyaçlar her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyaçlar beton içinde katkı maddelerin kullanılmasıyla karşılanmaya çalışılmaktadır. Yine endüstriyel atıklar oluşturduğu çevre kirliliğinin yanı sıra, bunların imhası ve geri dönüşümü de çeşitli mali ve teknolojik problemlere neden olmaktadır. Bu endüstriyel atıkların inşaat sektöründe kullanılması, atıkların güvenli bir şekilde yok edilmesinin yanında hammadde elde etmek için çevreye verilen zararların azaltılmasını da sağlamaktadır.

Bu çalışmada sabit su/çimento oranında (0.55) ve iki farklı çimento tipi (CEM II/B-M (P-LL) 32.5 N ve CEM I 42.5 R) kullanılarak hazırlanmış karışımlarda polipropilen fiberlere alternatif olarak endüstriyel atık olan polietilen tereftalat’ların (PET) betonda kullanılabilirliği araştırılmıştır. Üretilen betonlarda, agrega yerine farklı oranlarda kullanılan PET’lerin betonun taze ve sertleşmiş özellikleri üzerindeki etkileri, PET kullanım miktarının betonun özelliklerine etkisi, polipropilen fiberli betonlarla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre PET kullanım miktarına bağlı olarak betonun mekanik ve fiziksel performansını düşürdüğü, fakat piyasada kullanılan polipropilen fiberlere göre alternatif olarak kullanılabileceği görülmüştür.

Tam Metin: PDF