SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2009)

MODİFİYE ÇÖKME DENEY CİHAZI İLE KLASİK ÇÖKME DENEYİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

MÜMİN FİLİZ, CENGİZ ÖZEL, MEHMET ALİ OKTAY, SERDAR KAĞAN AKTEMUR

Özet


Beton günümüzde kullanılan en yaygın yapı malzemesidir. Birçok standard ve yönetmelik betonun taze haldeki özelliklerini kontrol etmede çökme (slump) deneyini zorunlu kılmaktadır. Günümüzde katkı maddeleri sektöründeki gelişmeler kendiliğinden yerleşen betonun (KYB) üretimine olanak vermiş, yüksek çökmeli olarak üretilen bu betonlarda çökme deneyinin daha hassas ve kontrollü yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bununla birlikte Standard çökme deneyinin deneyi yapan operatörün deneyim ve becerisine bağlı olması bu deneyin güvenirliliğini azaltmaktadır.

Bu çalışmada, koninin çekilmesi esnasında operatörden kaynaklanan hataları engellemek amacıyla yeni bir modifiye çökme test cihazı geliştirilmiştir. Ayrıca, iki farklı operatör kullanılarak 0.50 ve 0.55 su/çimento (S/Ç) oranındaki betonlardan elde edilen deneysel parametrelerin değişimi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre geliştirilen cihazdan, operatörlere göre daha hassas ve tekrarlanabilir ölçümler elde edilmiştir.

Anahtar kelimeler; Çökme, Çökme Deneyi, Çökme Deneyinin Geliştirilmesi, Beton.

Tam Metin: PDF