SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2009)

ÖĞRENCİLERİN NEWTON KANUNLARI BİLGİLERİNİN YAZI VE ÇİZİM METODUYLA KARŞILAŞTIRILMASI

MEHMET UZUNKAVAK

Özet


Newton mekaniğinin merkezindeki kavram kuvvettir. Dolayısıyla, bu konu üzerinde öğrencilerin inançlarını ortaya çıkaracak yöntemleri ve bu inançların Newton kavramının birçok boyutuyla nasıl karşılaştırılacağını belirlemek gerekir. Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin Newton kanunları hakkındaki temel bilgilerini yazılı ifade ve çizim yöntemiyle ortaya çıkarıp kavram yanılgıları düzeylerini karşılaştırmaktır. Bu çalışmaya, SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü’ne devam eden toplam 138 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerden Newton kanunları hakkında bildiklerini hem yazılı hem de çizimle ifade etmeleri istenmiştir. Öğrencilerin bu konudaki bilgilerini özgürce ifade edebilmelerini sağlamak için herhangi bir kalıp sınırlaması yapılmamış, her türlü çizim ve anlatımın uygulanabileceği belirtilmiştir. Bu uygulama öğrencilere final sınavında sorulan 4 sorunun devamında sorulmuş olup öğrencilerin sınav notuna etkisi olacağı vurgulanmıştır. Araştırmanın sonunda, çizim metodunun öğrencinin temel bilgisini ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarmaya yardımcı olup yazılı ifadelerin sonucunu doğruladığı görülmüştür.

Tam Metin: PDF