SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 (2009)

ÖĞRENCİLERİN İŞ KAVRAMINDA POZİTİFLİK-NEGATİFLİK AYRIMI BECERİLERİNİN YAZI VE ÇİZİM METODUYLA ORTAYA ÇIKARILMASI

Mehmet UZUNKAVAK

Özet


Kuvvet kavramına ait doğru bir anlayış, iş kavramı açısından belirleyici bir önem taşır. Bir cisim üzerinde yapılan negatif işin pozitif işten ayırt edilebilme becerisi hem kuvvetin bir vektörel nicelik olarak algılanmasına hem de vektörler arasındaki skaler çarpımın iyi anlaşılmasına bağlıdır. Dolayısıyla, bu konu üzerinde öğrencilerin inançlarını ortaya çıkaracak yöntemleri belirlemek gerekir. Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin iş kavramı hakkındaki temel bilgilerini ifade ve çizim yöntemiyle ortaya çıkarıp kavram yanılgıları düzeylerini karşılaştırmaktır. Bu çalışmaya, Elektronik-Bilgisayar ve Mekatronik Eğitimi Bölümü’ne devam eden toplam 200 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerden, örnek verilen 7 olay arasından seçtikleri bir olayda yapılan pozitif ve negatif işler hakkında bildiklerini hem yazılı hem de çizimle ifade etmeleri istenmiştir. Bu uygulama öğrencilere final sınavında sorulan 4 sorunun devamında sorulmuş olup öğrencilerin sınav notuna etkisi olacağı vurgulanmıştır. Araştırmanın sonunda, çizim metodunun öğrencinin temel bilgisini ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarmaya yardımcı olup yazılı ifadelerin sonucunu doğruladığı görülmüştür.

Tam Metin: PDF