SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2010)

CBS TABANLI İÇMESUYU BİLGİ SİSTEMİ: ÖRNEK BİR UYGULAMA

Nihat MOROVA

Özet


Özet

Günümüzde kullanım alanı gün geçtikçe artan Kent Bilgi Sisteminin bileşenlerinden birisi olan Altyapı Bilgi Sisteminin küçük ölçekli yerleşim birimlerinde kullanımının yaygınlaştırılması ve bu tür yerlerde uygulanabilirliğinin araştırılması amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada Isparta ili Atabey ilçesi çalışma alanı olarak seçilmiştir. Bu amaçla Atabey ilçesi altyapı şebeke sistemlerinden olan içmesuyu şebeke sistemine ait haritalar (Planlar, veriler) temin edilmiş ve bunlar ArcView 9.0 Coğrafi Bilgi Sistemi programı aracılığıyla sayısallaştırılmıştır. Temin edilen grafik olmayan (sözel) veriler ile sayısallaştırılan veriler ilişkilendirilerek çalışma alanına ait bir veri tabanı oluşturulmuştur. Oluşturulan bu veri tabanında çeşitli sorgulama ve analizler gerçekleştirilmiştir. Tüm bu işlemler sonucunda İçmesuyu Bilgi Sisteminin küçük ölçekli yerleşim birimlerinde başarıyla uygulanabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Coğrafi bilgi sistemi, Kent bilgi sistemi, Altyapı bilgi sistemi, Atabey

Tam Metin: PDF