SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 1 (2017)

İÇ ISI DEĞİŞTİRİCİLİ İKİ KADEMELİ ARA SOĞUTMALI BİR TRANSKRİTİK SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ

Arif Emre ÖZGÜR, Müfit YÜCE

Özet


Son yıllarda Ozon tabakasına zarar veren soğutkanların yerine alternatif soğutkan arayışı hız kazanmıştır ve CO2’e olan ilgi artmıştır. Diğer soğutkanlara oranla daha az çevre sorunlarına yol açma potansiyeline sahip olması ve uygun termofiziksel özellikleri sayesinde günümüzde CO2 uygulamaları yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu çalışmada ara soğutmalı ve iç ısı değiştiricili iki kademeli transkritik çevrimin optimum çalışma parametrelerine, iç ısı değiştirici uygulamasının etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Sistemin çalışma basınçları ve sıcaklıkları değişken parametreler olarak belirlenmiştir. Belirlenen parametreler, bir bilgisayar programında (Engineering Equation Solver - EES) sayısallaştırılmıştır ve sistemin termodinamik analizi yapılmıştır. İç ısı değiştiricisi etkinliğinin sistem performansına önemli oranda etki ettiği belirlenmiştir. Sonuçlar grafikler ile sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: CO2, iki kademeli transkritik çevrim, iç ısı değiştirici.

Tam Metin: PDF