SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 1 (2017)

FOTOVOLTAİK/TERMAL (PV/T) HİBRİT SİSTEMLERİN SOĞUTMA TEKNİKLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Ahmet KABUL, Ersin YAŞAR

Özet


Günümüzde kullanılan ticari güneş pilleri % 30’dan daha düşük bir verimle güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilmekte ve dönüşüm verimi, sıcaklık artışı ile ters orantılı olarak azalmaktadır. Güneş pillerindeki sıcaklık artışını önleyebilmek için kullanım amacına göre değişik formda ve yapılarda PV/T hibrit sistemler geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, güneş enerjisinden elektrik üretimi esnasında panel sıcaklığının artması sonucu azalan elektriksel verimini, paneli su ve hava ile soğutarak artırmaktır. Bu amaçla yapılan deneysel çalışmada, PV panelin arka yüzeyine yerleştirilen borular içerisinden geçirilen su ve hava kanalları içerisinden geçirilen hava sayesinde panel yüzeyinde soğutma sağlanmıştır. Panelin ısısını alarak sıcaklığı artan su, sıcak su ihtiyacında ve hava kanalları içerisinden geçen hava ise panelin ısısını alarak iç ortam ısıtmasında kullanılabilmektedir. Bu şekilde panelin soğutulmasıyla hem fotovoltaik/termal (PV/T) sistemin verimi artırılmış hem de sıcak su ve iç ortam ısıtılması temin edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, Güneş pili, PV/T sistem

Tam Metin: PDF