SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 2 (2017)

KOMPAKT LAMİNATIN DELİNMESİNDE BOYUTSAL TAMLIK İÇİN DELME PARAMETRELERİNİN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ İLE OPTİMİZASYONU

Tuncay BİLGE, Ali Rıza MOTORCU, Aleksandar IVANOV

Özet


Delik delme prosesi kompakt laminat kompozitten üretilmiş parçaların montajı için kritik öneme sahiptir. Uygun seçilmeyen delme parametreleri deliklerin boyutsal tamlığını etkilemektedir. Bu deneysel çalışmada, bir kompakt laminat kompozit plaka üzerine, üç farklı kesme hızında (Vc:178, 250 ve 350 m/dak), üç farklı ilerleme miktarında (f:0.07, 0.111 ve 0.156 mm/dev) ve iki farklı delme tipinde (Dt:Doğrusal delme ve gagalama ile delme), 12 mm çapında yüksek hız çeliği matkap uçları kullanılarak, kuru delme işlemi ile boydan boya delikler delinmiştir. Taguchi L18 ortogonal dizi kompakt laminat kompozit plakların delinmesini gerçekleştirmek için kullanılmıştır. Proses parametrelerinin çoklu performans optimizasyonu gri ilişkisel analizi kullanılarak gerçekleştirilmiş ve regresyon analizi ile tahminsel denklemler geliştirilmiştir. İki proses performans parametresi; yeni matkap ucu ile delinmiş delik çaplarının boyutsal tamlığı (Da1) ve aşınmış matkap ucu ile delinmiş delik çaplarının boyutsal tamlığı (Da2) optimize edilmiştir. Bu araştırmanın sonucu kesme hızı ve ilerleme miktarının deliğin boyutsal doğruluğu üzerinde en önemli etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Kompakt laminat kompozitin delinmesinde delme parametrelerinin optimal seviyeleri; Vc:178 m/dak, f:0.156 mm/dev ve Dt:Gagalama ile delme olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kompakt laminat kompozit, Boyutsal tamlık, HSS matkap, Taguchi metodu, Gri ilişkisel analiz.

Tam Metin: PDF