SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 2 (2017)

ORTALAMA HIZ UYGULAMASININ VERİMLİLİĞİNİ ETKİLEYEN DURUMLAR: SÜRÜCÜLERİN HIZ DAVRANIŞI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Arzu ILGAZ, Mehmet SALTAN

Özet


Trafikte yüksek hız ve kaza problemini çözmek için uygulanan hız denetim sistemleriden biri olan Ortalama Hız Uygulaması dünya çapında yeni bir yaklaşımdır. Bu uygulama, bir yol kesiti boyunca araçların ortalama hızlarını ölçmektedir, dolayısıyla sürücüleri anlık hız yaptırım uygulama sistemlerinden daha uzun mesafeler boyunca hız sınırı uyumuna teşvik etmektedir. Türkiye’de Antalya Akdeniz Üniversitesi sınırları içinde yüksek hız kaynaklı kazalar görülmektedir. Bu makalede kampüs içinde daha güvenli bir trafik ortamı için, ortalama hız teknolojisi mobil araçlara kurulmuştur. 1. ve 2. evre (önce/sonra) hız etütleri ile kampüsteki sürücülerin 1.’si gizli 2.’si ise ilan edilmiş iki evredeki ortalama hız değerleri 20, 30 ve 50 km/s hız limitli 11 farklı güzergâhta ölçülmüştür. Uygulanan sistemde, kampüs sınırları içerisinde herhangi bir cezai yaptırım olmaksızın sadece uyarı ve duyurular ile; ortalama hızlar 20, 30 ve 50 km/s hız limitli güzergâhlarda sırayla 2.15 km/s (%4.50), 1.81 km/s (%5.10) ve 4.50 km/s (%8.35) azalmıştır. 1. evre/2. evre hız ortalamaları arasında p

Tam Metin: PDF