SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 2 (2017)

VERİ MADENCİLİĞİ SÜRECİ KULLANILARAK ALTINAPA BARAJI’NIN REZERVUAR İŞLETME MODELİ

Özlem TERZİ, Onur ÖZCANOĞLU, Tahsin BAYKAL

Özet


Rezervuarlardaki su hacminin kontrolü, suyun biriktirilmesinin ve dağıtılmasının doğru zamanda yapılmasıyla olur. Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda can ve mal kayıpları da olabilmektedir. Rezervuar işletme çalışmasının yapılması hem su temini hem de olası zararları önlemek açısından önemlidir. Rezervuarların etkili bir şekilde işletilmesi için su hacmini doğru bir şekilde saptamak gereklidir. Çalışmada, Konya il sınırları içerisinde bulunan Meram Çayı üzerindeki Altınapa Baraj Gölü’nün rezervuar işletme çalışması için veri madenciliği süreci kullanılmıştır. Veri madenciliği süreci ile modeller geliştirilirken iki farklı veri seti kullanılmıştır. Bu veri setlerinin ilkinde, göle gelen su miktarı, toplam sarfiyat ve yağış, ikincisinde ise göle gelen su miktarı, buharlaşma ve yağış parametreleri mevcuttur. Bu parametrelerle farklı girdi kombinasyonları kullanılarak hazne hacmini tahmin etmek için çeşitli modeller geliştirilmiştir. Geliştirilen model sonuçları incelendiğinde, rezervuar işletme çalışmalarında veri madenciliği sürecinin kullanılabilir olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Altınapa Barajı, veri madenciliği, rezervuar işletme modeli, Meram Çayı, Konya

Tam Metin: PDF