SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi

Untitled Document
SDÜ ULUSLARARASI TEKNOLOJİK  BİLİMLER DERGİSİ
SDU INTERNATIONAL  JOURNAL  OF TECHNOLOGICAL SCIENCES
 

 

Dergi Sahibi:

(SDÜ Rektörü)

Genel Yayın Yönetmeni:
Prof.Dr. Ali Kemal YAKUT
(TEF Dekanı)

Dergi Editörü:
Yrd.Doç.Dr. Nihat YILMAZ

Makine Teknolojileri Editörü
Prof.Dr. Abdullah ÖZSOY
Yapı Teknolojileri Editörü
Doç.Dr. Özlem TERZİ
Elektronik-Bilgisayar Teknolojileri Editörü
Yrd.Dr. Mehmet ALBAYRAK
Mekatronik Teknolojileri Editörü
Doç.Dr. Okan BİNGÖL
Elektrik Teknolojileri Editörü
Yrd.Doç.Dr. İ. Serkan ÜNCÜ
Eğitim Teknolojileri Editörü
Doç.Dr. Mustafa KOÇ

Yayın Kurulu:

 Cilt 9, Sayı 1 (2017)

İçindekiler

Makale

BETON DAYANIMININ YERİNDE P DALGA HIZINDAN BELİRLENMESİ ve İZMİR ÖRNEĞİ Özet PDF
Sinancan ÖZİÇER, Osman UYANIK 1-16
FOTOVOLTAİK/TERMAL (PV/T) HİBRİT SİSTEMLERİN SOĞUTMA TEKNİKLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Özet PDF
Ahmet KABUL, Ersin YAŞAR 17-32
İÇ ISI DEĞİŞTİRİCİLİ İKİ KADEMELİ ARA SOĞUTMALI BİR TRANSKRİTİK SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ Özet PDF
Arif Emre ÖZGÜR, Müfit YÜCE 33-46
FİBER TAKVİYELİ PİEZOELEKTRİK KOMPOZİTLERİN ELEKRO-TERMOELASTİK ANALİZİ İÇİN MATEMATİKSEL BİR MODEL Özet PDF
Melek USAL, Selim DEMİRTÜRK 47-70
PV TABANLI SU POMPALAMA SİSTEMİNDE MAKSİMUM GÜÇ NOKTASI İZLEYİCİSİ UYGULAMASI Özet PDF
Murat ULUĞ, Okan BİNGÖL 71-82