Cilt 9, Sayı 1 (2017)

İçindekiler

Makale

BETON DAYANIMININ YERİNDE P DALGA HIZINDAN BELİRLENMESİ ve İZMİR ÖRNEĞİ Özet PDF
Sinancan ÖZİÇER, Osman UYANIK 1-16
FOTOVOLTAİK/TERMAL (PV/T) HİBRİT SİSTEMLERİN SOĞUTMA TEKNİKLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Özet PDF
Ahmet KABUL, Ersin YAŞAR 17-32
İÇ ISI DEĞİŞTİRİCİLİ İKİ KADEMELİ ARA SOĞUTMALI BİR TRANSKRİTİK SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ Özet PDF
Arif Emre ÖZGÜR, Müfit YÜCE 33-46
FİBER TAKVİYELİ PİEZOELEKTRİK KOMPOZİTLERİN ELEKRO-TERMOELASTİK ANALİZİ İÇİN MATEMATİKSEL BİR MODEL Özet PDF
Melek USAL, Selim DEMİRTÜRK 47-70
PV TABANLI SU POMPALAMA SİSTEMİNDE MAKSİMUM GÜÇ NOKTASI İZLEYİCİSİ UYGULAMASI Özet PDF
Murat ULUĞ, Okan BİNGÖL 71-82