Yazı Gönderme

Siteden yazı gönderme

SDÜ Yekarum e-Dergi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı kaydına gereksiniminiz var mı?
Kayıt sayfasına gidin

Site aracılığı ile yazı göndermek ve yazıyı izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazarlar için rehber

YEKARUM e-DERGİ (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi e-Dergisi).
Journal of YEKARUM (Journal of Research and Application Center for Renewable Energy Resources).

 

Başvuru için Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış, ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır. (Yazara Öneriler bölümünde bir açıklama sunulmuştur)
  2. Yazı dosyası Microsoft Word belgesi (doc, docx) biçimindedir.
  3. Kaynakların açık erişimi olan internet adreslerine bağlantı verilmelidir. Tüm web bağlantıları, tıklamaya hazır biçimdedir ve adresin başında http:// mutlaka bulunmaktadır.
  4. Hakem değerlendirme sürecine girmesini istediğiniz yayınlarınızı tek sütunlu word belgesi olarak sisteme yükleyiniz.
  5. Yazınızın hakem değerlendirmesi yapıldıktan sonra basılması için göndereceğimiz şablona göre hazırlanması gerekmektedir.
  6. Şablona uygun yayınınız ve taratılmış ıslak imzalı telif hakkı devir formunu yekarumedergi@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.
 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.