SDÜ Yekarum e-Dergi, Cilt 1, Sayı 1 (2010)

İklimlendirme için Güneş Enerjili Ejektörlü Soğutma Sistemi Uygulamasının Termodinamik, Çevresel ve Ekonomik Analizi

İbrahim Üçgül

Özet


Güneş enerjisinin iklimlendirme süreçlerinde soğutma amaçlı kullanımı bu yüzyılda oldukça cazip bir konu haline gelmiştir. Zira güneş enerjisinin en yoğun olduğu dönemlerinde soğutma ihtiyacı maksimum olmaktadır. Türkiye iklim kuşağı olarak güneş enerjisi açısından en şanslı ülkelerden birisidir. Ülkenin güney kısımları en yoğun güneş enerjisi alan bölgeleridir. Ayrıca bu bölgeler turizmin en yoğun yaşandığı yerlerdir. Bu bölgelerde turistik konaklama tesisleri çok fazla sayıdadır. Bu tesislerde enerji yoğun olarak iklimlendirme sistemlerinde harcanmaktadır. Güneş enerjisini ısı kaynağı olarak kullanan ejektörlü soğutma sistemleri, turistik mekanların iklimlendirilmesinde, özellikle yaz aylarında etkin bir şekilde kullanılabilir. Bu sistemler ısı kaynağı olarak güneş enerjisi kullanıldığından oldukça ekonomiktir. Bu çalışmada, Türkiye’de turistik bir yöre örnek alınarak, güneş enerjili ejektörlü soğutma sistemi için termodinamik, çevresel ve ekonomik analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda güneş enerjili ejektörlü soğutma sisteminin çevresel ve ekonomik olarak en uygun çözümler sunduğu ortaya konmuştur.

Tam Metin: PDF