SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 2 (2009)

Anaç ve Çeşidin Elmanın Mineral Beslenmesine Etkisi

Zeliha KÜÇÜKYUMUK, İbrahim ERDAL

Özet


Bu araştırmada, elmanın yaprak ve meyve besin elementi içeriği üzerine anaç ve çeşit etkisini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla aynı koşullarda yetişen M9, M26, MM106 ve MM111 anaçları üzerine aşılanmış Lutz Golden, Skyline Supreme, Mondial Gala ve Granny Smith elma çeşitlerinden alınan yaprak ve meyve örneklerinde N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu ve Mn analizleri yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre yaprak ve meyve besin elementleri açısından anaç ve çeşitler arasında önemli farklılıkların olduğu ve yapılacak besleme programlarında buna dikkat edilmesinin gerektiği ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler:Elma, bitki besin maddesi, anaç, çeşit

Tam Metin: PDF