SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 2 (2009)

Buğday Doku Kültüründe Alternatif Eksplant Kaynağı: Olgun Embriyo

Murat AYDIN, Kamil HALİLOĞLU, Metin TOSUN

Özet


Buğday, dünyada ekim alanı en fazla olan ve insanlığın en önemli besin kaynağını oluşturan bir bitkidir. Buğdayda genetik mühendisliği çalışmaları etkili bir rejenerasyon sistemine bağlıdır. Agrobacterium tumefaciens aracılığıyla veya partikül bombardımanı ile buğdayda ve tahıllarda transgenik bitki elde edilebilmektedir. Olgunlaşmamış embriyolar bu amaçla en yaygın olarak kullanılan eksplant kaynağını oluşturmuştur. Olgunlaşmamış embriyoların elde edilmeleri için bazı koşulların sağlanması gerekmekte ve kullanımı belli dönemlerle sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle olgun embriyolar genetik transformasyon çalışmaları için alternatif bir eksplant kaynağınıdır. Bu makalede buğday olgun embriyo kültüründe yapılan çalışmalar incelenerek, olgun embriyo kültürü için uygulanan sistemler ve etkileyen faktörler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Buğday, doku kültürü, olgun embriyo, kallus, bitki rejenerasyonu

Tam Metin: PDF