SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 (2008)

Bazı Makarnalık Buğday Genotiplerinin Orta Anadolu Bölgesinin Taban ve Kıraç Arazi Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Selami YAZAR, Tahsin KARADOĞAN

Özet


Bu araştırma; Ankara ekolojik koşullarında taban ve kıraç arazide 1999-2000 ve 2000-2001 yılları vejetasyon döneminde iki yıl süreyle yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak; 8 makarnalık buğday çeşidi ve iki ıslah hattı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ortalama olarak hat ve çeşitlerin tane verimleri 270.8-390.9 kg/da, bin tane ağırlıkları 38.60-47.87 g, ham protein oranı % 13.2-14.2, camsılık % 88.5- % 99.0 ve hektolitre ağırlığı 75.4-79.5 kg arasında değişmiştir. Taban ve kıraç arazide verim yönünden Ç-1252 en yüksek ortalama verime sahip olurken, bunu taban arazide Kızıltan-91 ve Ankara-013 hattı, kıraç arazide ise Ankara-014 hattı ile Kızıltan-91 ve Ankara 98 çeşitleri izlemiştir. Kalite yönünden ise Altın 40/98 makarnalık buğday çeşidi ile Ankara-014 hattı en iyi kalite parametrelerine sahip olmuşlardır.

Anahtar kelimeler: Adaptasyon, çeşit, kalite, makarnalık buğday, verim, verim unsurları

Tam Metin: PDF