SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 (2008)

Bazı İnsektisitlerin Kımıl (Aelia rostrata Boh., Het.: Pentatomidae) Yumurta Parazitoiti Trissolcus rufiventris Mayr (Hymenoptera: Scelionidae)’e Etkileri Üzerinde Araştırmalar

Erhan KOÇAK, Münevver KODAN, Numan BABAROĞLU

Özet


Kımıl mücadelesinde kullanılan sentetik piretroitli insektisitlerden alpha-cypermethrin EC, lambda-cyhalothrin CS ile organik fosfatlılardan fenthion EC ile standart test ilacı olan organik fosfatlı dimethoate EC’nin laboratuvar koşullarında Kımıl (Aelia rostrata Boh., Het.: Pentatomidae) yumurta parazitoiti Trissolcus rufiventris Mayr (Hymenoptera: Scelionidae)’e etkileri; parazitlenmiş yumurtaları ilaçlayarak, erginleri kalıntıya maruz bırakarak ve erginlere insektisitlerle muamele edilmiş yumurtaları sunarak belirlenmiştir. Kımıl yumurtalarında parazitlenmenin 3. gününde insektisitlerin uygulanmasının yumurta içerisinde T. rufiventris’in gelişimini etkilemediği ve parazitoitlerin ergin oldukları görülmüştür. Ancak yumurtadan çıkış oranları farklılık göstermiş olup insektisitlerin parazitoitlerin yumurtadan çıkışına etkileri lambda-cyhalothrin, alpha-cypermethrin, dimethoate ve fenthion için sırasıyla %100.0, %97.3, %0.0 ve %0.0 olarak bulunmuştur. Uygulama dozunda insektisit kalıntılarına maruz bırakılan T. rufiventris erginlerinin ilk 2 saat sonunda öldükleri ve parazitoitlerin sentetik piretroidli insektisitlerle muamele edilmiş kımıl yumurtalarına gelmeyerek davranışsal direnç sergiledikleri kaydedilmiştir.

Anahtar kelimeler: Aelia rostrata, Trissolcus rufiventris, insektisit, yan etki

Tam Metin: PDF