SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 (2008)

Doğu Anadolu Bölgesinde Yumuşak Çekirdekli Meyvelerden İzole Edilen Pseudomonas syringae pv. syringae Strainlerinin Streptomisin Sülfata Karşı Duyarlılıkları ile Yağ Asidi Metil Esterleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Recep KOTAN, Kenan KARAGÖZ Kenan KARAGÖZ

Özet


Bu çalışmada; yumuşak çekirdekli meyvelerden izole edilen toplam 20 Pseudomonas syringae pv. syringae straininin streptomisin sülfata karşı duyarlılıkları test edilmiş, strainlerin yağ asidi metil ester (FAME) grupları da belirlenerek patojenin yağ asitleri ve streptomisin sülfata duyarlılıkları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre sadece 1 strainde (% 5.0) dayanıklılık tespit edilmiştir. MIS (Mikrobiyal Tanı Sistemi) kullanılarak belirlenen yağ asidi metil esterleri bakımından ise bu patojenin 4 farklı FAME grubunun olduğu belirlenmiştir. Gruplar arasındaki farklılığın % 16 ile % 60 arasında değiştiği, dayanıklılık oranının ise 2. grupta en yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 12:0 2OH (% 6.60), 12:0 3OH (% 5.59) ve 17:0 cyclo (% 11.43) yağ asitleri 2. grupta diğer gruplara oranla daha yüksek oranda belirlenmiştir. Sonuç olarak; yağ asidi metil esterlerinin bakterilerde antibiyotiklere duyarlılığın da bir göstergesi olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. Ancak, daha fazla Pseudomonas syringae pv. syringae strainlerinde ve farklı tür patojenlerde de benzer çalışmaların yapılıp sonuçların değerlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Antibiyotik, FAME, yağ asidi, MIS, Pseudomonas syringae pv. syringae, streptomisin sülfat

Tam Metin: PDF