SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2010)

Ruminant Beslemede Rumende Korunmuş Metionin Kullanımı

Emel KARAKOZAK, Tugay AYAŞAN

Özet


Metionin, mısıra dayalı beslenen süt ineklerinde süt protein ve sütün sentezi için gerekli en önemli sınırlayıcı aminoasitlerden birisi olup metionin metabolizması betain ve kolin ile yakın ilişki içerisindedir. Rumende korunmuş metionin erken laktasyondaki süt ineklerinde etkili olup, süt proteini ve süt yağ içeriğinin artmasıyla birlikte süt verimini de artırmaktadır. Metionin rumende korunmaması durumunda, rumende yıkıma uğrayacak ve emilimi azalacaktır. Bu derleme, korunmuş metioninin ruminantlar üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yazılmıştır.

Tam Metin: PDF