SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2010)

Farklı Sulama Yöntemlerinin M9 Klonal Anacı Üzerine Aşılı Elma Ağaçlarının Vejetatif Gelişimi Üzerine Etkileri

Ulaş ŞENYİĞİT, Necdet DAĞDELEN, Mehmet Atilla AŞKIN, Abdullah KADAYIFÇI, Hasan ÖZ

Özet


Özet: Bu çalışma, 2006–2008 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde tesis edilen elma bahçesinde yürütülmüştür. Çalışmada, farklı sulama yöntemlerinin (toprak üstü damla, D1, toprak altı damla, D2, yüzey, Y ve ağaç altı mikro yağmurlama, M) M9 klonal anaçları üzerine asılı Jersey Mac (Ç1) ve Williams Pride (Ç2) elma çeşitlerinin vejetatif gelişimi üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Uygulanan sulama suyu miktarı, beş günlük sulama aralığında Class A pan buharlaşma kabında ölçülen toplam buharlaşma miktarının tamamı kadardır. Deneme yıllarında, uygulanan sulama suyu miktarları ve ölçülen bitki su tüketimi değerleri damla sulama yöntemlerinde ağaç altı mikro yağmurlama ve yüzey sulama yöntemlerine göre yaklaşık % 67 daha az bulunmuştur. Her üç yılda da Ç1’deki en yüksek gövde kesit alanları 2.94, 6.23 ve 8.96 cm2 ile toprak üstü damla sulama yönteminde (D1) belirlenmiştir. Denemenin son yılında ise her iki elma çeşidinin ortalamalarına göre en yüksek ağaç yüksekliği, taç hacmi, sürgün uzunluğu ve dal sayıları sırasıyla 212.83 cm, 2.29 cm3, 40.33 cm ve 11.73 olarak toprak üstü damla sulama yönteminden (D1) elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sulama Yöntemleri, Jersey Mac, Williams Pride, Vejetatif Gelişme

Tam Metin: PDF