SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (2010)

Ruminant ve Kanatlı Beslenmesinde Bezelye Kullanımı

Tugay AYAŞAN

Özet


Süt ineklerinin kesif yemlerine katılan protein kaynakları sayıca az olup, soya küspesi, ayçiçeği küspesi, kanola küspesi ve tam yağlı soya yemlere katılmaktadır. Ruminant beslemede soya küspesine alternatif protein kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Alternatif protein kaynakları arasında olan bezelye, gerek ruminant beslemede gerekse de ruminant olmayan hayvanların beslenmesinde başarıyla kullanılmaktadır. Bezelye, soya küspesiyle karşılaştırıldığında düşük protein ve yüksek nişasta içeriğine sahiptir. Benzer şekilde nişasta rumen fermentabilitesi bakımından arpaya da eştir. Bu nedenle hayvan beslemede hem enerji hem de protein içeriği nedeniyle çift yönlü olarak kullanılabilmektedir. Bu makalede, hayvan beslemede kullanılan bezelye ve bu yem maddesiyle hayvanlar üzerinde yapılan besleme çalışmaları ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler: Bezelye, besleme, ruminant, kümes hayvanları, performans, süt kalitesi,

Tam Metin: PDF