SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (2010)

Isparta İli Mera Tahdit Çalışmaları Bitirilmiş Parsellerin CBS Ortamında Değerlendirilmesi

Mehmet GENÇER, Levent BAŞAYİĞİT

Özet


Özet: Bu araştırmada, mera tahdit çalışmaları tamamlanmış parsellerin dağılımları, içeriği, mera kalitesi ve coğrafi konumlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında değerlendirilmesi yer almaktadır. Bu amaçla, ilk olarak 1999-2003 yıllarında mera arazisi olarak tanımlanan parseller Mera Bilgi Sistemi (MERBİS) projesi çerçevesinde sayısal ortama aktarılmıştır. Daha sonra her bir parselin hangi ilçe ve köy sınırları içerisinde yer aldığı, bulunduğu mevkii, topoğrafyası, büyüklüğü, arazi yetenek sınıfı, arazinin kanuni kaynağı, ıslah durumu ve otlatma kapasitesine ait öznitelik bilgileri veri tabanına girilmiştir. Coğrafi bilgi sistemlerinin ölçme, sorgulama ve çakıştırma opsiyonları kullanılarak mera arazilerinin çeşidi, coğrafik ve topografik dağılımları, arazi karakteristikleri ve kaliteleri ortaya konmuştur. Çalışma sonucunda MERBİS ile elde edilen verilerin coğrafi bilgi sistemleri ortamına aktarılarak ilin mera potansiyeli ve dağılımları hakkında bilgiler elde edilebileceği, mera olarak tanımlanan alanların planlanmasında temel kartoğrafik haritaların üretilebileceği ortaya konulmuştur.

Anahtar kelimeler: Mera Bilgi Sistemi, Isparta, Coğrafi Bilgi Sistemleri.

Tam Metin: PDF