SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (2010)

Spermatogenesis Süreçlerinin Düzenlenmesinde GDNF’nin (Glial Cell Line-Derived Neurotropic Factor) Rolü

Ayhan YILMAZ, Bünyamin HAKAN

Özet


Özet: Spermatogenesis pek çok faktörün direk ya da dolaylı etkilediği hayat boyu devam eden karmaşık bir süreçtir. Spermatogonial kök hücre transplantasyonu ve spermatogenesisin in-vitro kültüründeki teknik gelişmeler bu faktörler kombinasyonunun anlaşılması yönünde özgün deneme kurgularının oluşturulmasına olanak tanımaktadır. Bu bağlamda spermatogenesiste önemli bir büyüme faktörü olarak GDNF (Glial Cell Line-Derived Neurotropic Factor), spermatogonial kök hücrelerinin kendilerini yenileme ve farklılaşmasında belirleyici rol oynamaktadır. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda GDNF’in spermatogenesisin düzenlenmesindeki bu eşsiz rolü apaçık gösterilmekte ve spermatogonianın kendini yenileme ve farklılaşma yönündeki kararının GDNF karmaşık işaretsel ağı içinde gerçekleştiği belirtilmektedir.

Tam Metin: PDF