SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2010)

Farklı Düzeylerde Katılan Treonin ve Lizin Aminoasidinin Etlik Civcivlerin Performans Ölçütleri Üzerine Etkisi

Tugay AYAŞAN, Ferda OKAN

Özet


Bu çalışmanın amacı, karma yeme farklı düzeylerde treonin ve lizin aminoasit katkısının erkek etlik civcivlerin yem tüketimi, canlı ağırlık kazancı ile yemden yararlanma oranı üzerine etkisini saptamak ve civcivlerin treonin ve lizin aminoasit gereksinmesini bulmaktır. Denemede 1 günlük 75 adet Ross 308 erkek civciv 5 muamele grubuna dağıtılmıştır. Araştırma sonunda karma yeme treonin ve lizin katkısının yem tüketimi, canlı ağırlık kazancı ile yemden yararlanma oranını etkilediği saptanmıştır. Denemede treonin ve lizin düzeylerinin, hayvanların gereksinmelerinin çok altında kaldığı, etlik civciv yemlerindeki treonin ve lizin düzeylerinin artırılmasının gerekli olduğu da saptanmıştır.

Tam Metin: PDF