SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2010)

Burdur İli Su Ürünleri Tüketimi Anket Uygulaması

Hikmet ORHAN, Okan YÜKSEL

Özet


Özet: Bu çalışma, Burdur ili su ürünleri tür ve tüketim tercihlerini tespit etmek amacı ile anket çalışması yapılmıştır. Tüketici tercihleri için anketler önemli bir bilgi toplama kaynağıdır. Çalışma, rastlantısal örnekleme yöntemine göre 17–78 yaş aralığında, 300 denek ile yüz yüze görüşülerek 16 anket sorusu uygulanarak yapılmıştır. Burdur’da yaşayanların %88.3’ ünün balık tükettiği görülmüştür. Balık tüketenlerin öncelikli tercihlerinin, deniz balıklarından hamsi balığını (%91.0), tatlı su balıklarından alabalığı (%98.1) olduğu belirlenmiştir. Eğitim seviyesi bakımından, %18.8 ile en az balık tüketen ilköğretim grubudur. Sonuçlar balık tüketiminin eğitim düzeyi ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Tüketimin artması için gerekli eğitim çalışmalarının yapılması önerilmektedir.

Tam Metin: PDF