SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (2010)

Domuz Ayrığında (Dactylis glomerata L.) Olgun Embriyodan Bitki Rejenerasyonu

Esin ŞAHİN, Metin TOSUN, Kamil HALİLOĞLU

Özet


Özet: Bu araştırmada, domuz ayrığı (Dactylis glomerata L.)’nın iki yabani ekotipine (Oltu, Ulubağ) ve iki çeşidine (ABD Islah, Amba) ait olgun embriyoların, doku kültürüne tepkileri belirlenmiştir. Araştırmada 2 oksin tipi (dikamba ve pikloram), bu oksin tiplerinin 3 farklı dozu (1.5 mg/l, 2.0 mg/l, 2.5 mg/l) ve kallus oluşumu aşamasında iki farklı dozda (20-30g/l) sukroz kullanılmıştır. Uygulamaların kallus oluşum oranı üzerine etkisi önemsiz olmasına karşın, bitki rejenerasyonu üzerine etkisi çok önemli olmuştur. Bitki rejenerasyonu genotiplere, hormon tiplerine ve hormon dozlarına göre değişim göstermiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre domuz ayrığında olgun embriyodan bitki rejenerasyonu için pikloramın 1.5 mg/l’lik dozu uygun bulunmuştur.

Tam Metin: PDF