SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2006)

Tritikale (XTriticosecale Wittmack) Hatlarında Kuru Ot Ve Tohum Verimi İle Bazı Tarımsal Özellikler

Sebahattin ALBAYRAK, Zeki MUT, Özgür TÖNGEL

Özet


Çalışmada, Samsun koşullarında 2003-2005 yılları arasında CIMMYT’den temin edilen 60 hat ile Presto ve Tatlıcak tritikale (xTriticosecale Wittmack) çeşidi eksik blok deneme deseninde 3 tekrarlamalı olarak denenmiştir. Araştırmada, tritikale hat/çeşitlerinde kuru ot verimi, tohum verimi, hektolitre ağırlığı ve bin tane ağırlığı yönünden önemli farklılıklar belirlenmiştir. İki yıllık ortalama sonuçlara göre; kuru ot verimi 638.0-1892.5 kg/da, tohum verimi 336.00-623.73 kg/da, hektolitre ağırlığı 65.95-73.32 kg ve bin tane ağırlığı 33.00-47.18 g arasında değişmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 1, 4, 10, 14 ve 36 numaralı hatların bölge verim denemesine çıkarılması uygun görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Tritikale, kuru ot verimi, tane verimi

Tam Metin: PDF