SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2006)

Bazı Önemli Patates Üreticisi İllerde Patates Üretim Maliyeti ve Gelirinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Hasan YILMAZ, Vecdi DEMİRCAN, Gürkan EREL

Özet


Bu çalışmada Türkiye’de patates üretim maliyeti ve gelirinin iller arası karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada patates üretiminin yoğun olarak yapıldığı bölgeleri temsil yeteneğine sahip Niğde, Nevşehir, Bolu, Afyon ve İzmir illeri incelenmiştir. İncelenen iller içerisinde patates üretiminden elde edilen net kar 327.831 bin TL/da ile Niğde ilinde en yüksek olup, Niğde ilini sırasıyla Bolu (311.007 bin TL/da), Afyon (293.865 bin TL/da), Nevşehir (293.108 bin TL/da) ve İzmir (259.269 bin TL/da) illeri izlemektedir. Net karın en yüksek olduğu Niğde ile en düşük olduğu İzmir illeri arasında yaklaşık %26.4 oranında fark olduğu tespit edilmiştir. İncelenen illerin tamamında elde edilen gayrisafi üretim değeri ile hem değişen hem de sabit masrafların tamamı karşılanmaktadır. Bu illerde patates üretim faaliyetinin sürdürülmesi işletmecilik ilkeleri yönünden tutarlı görülmektedir.

Anahtar sözcükler: Patates, Üretim Maliyeti, Gelir, İller arası Karşılaştırma

Tam Metin: PDF