SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2006)

Isparta Yöresi Elma ve Kiraz Bahçelerinin Bor Beslenme

R. Murat PEKER, İbrahim ERDAL

Özet


Bu çalışmada, Isparta yöresindeki elma ve kiraz bahçelerinin Bor (B) beslenme durumlarının toprak ve yaprak analizleriyle belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, yöreyi temsil edecek şekilde 70 elma bahçesi ve 40 kiraz bahçesinden toprak ve yaprak örnekleri alınmıştır. Yaprak analiz sonuçlan, bitkilerin tamamının B içeriklerinin yeterli olduğunu gösterirken, toprak analizleri, örnekleme derinliklerine göre toprak B içeriklerinin oldukça farklı olduğuna işaret etmektedir. 0-20 cm derinlikten alınan toprak örneklerine göre toprakların büyük bir kısmının yeterli düzeyde B içerdiği belirlenirken, 20-40 cm deki değerler topraklarda oldukça önemli oranda B eksikliğine dikkati çekmektedir. Bitki ve toprak analizlerinin karşılaştırılması ve yapılan görsel tespitlere göre, yüzey toprağının B içeriğinin bitkinin B beslenmesini daha iyi yansıttığı söylenebilir.

Anahtar sözcükler: Bitki, bor beslenmesi, toprak ve yaprak analizleri

Tam Metin: PDF