SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (2010)

Isparta Yağlık Güllerinde (Rosa damascena) Strawberry latent ringspot virüsü

Nejla YARDIMCI, Handan ÇULAL KILIÇ

Özet


Özet: Isparta’da yağ gülü (Rosa damascena Mill.) üretim alanlarına yapılan sürveyler sırasında bitkilerde virüs benzeri simptomlar gözlenmiştir. Özellikle genç yapraklarda sarı beneklenmeler, yaprak büyüklüğünde azalma, klorotik halkalı lekeler ve bitkilerde genel bodurlaşma belirtileri Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) enfeksiyonu şüphesini uyandırmıştır. Toplam 10 farklı yağ gülü üretim alanından 142 virüs şüpheli yaprak örneği toplanmıştır. Alınan örneklerin DAS-ELISA (Double antibody sandwich- enzyme linked immunosorbent assay) yöntemi ile test edilmesi sonucunda 28 örnekte SLRSV enfeksiyonu saptanmıştır. Örneklerin % 19.71 oranında SLRSV ile enfekteli olduğu belirlenmiştir. Mekaniksel inokulasyon çalışması sonucunda Chenopodium amaranticolor’ da sistemik kloroz gelişmiştir. Bu çalışma ile Türkiye’de yağ gülü üretim alanlarında SLRSV nin varlığı ilk kez ortaya konmuştur.

Tam Metin: PDF