SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2007)

Yeni Tohumculuk Yasası ve Türk Tarımına Etkileri

Demet ALTINDAL, İlknur AKGÜN

Özet


Ülkemiz tohumculuk sektörü; yasal bir boyut kazandığı 1960’lı yıllar ile kıyaslandığında, bugün çok daha güçlü ve etkili bir endüstriye sahiptir. Ancak, gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında, bu gelişmelerin yeterli olmadığı görülmektedir. Bu amaçla sektördeki gelişmelere cevap verebilecek 5552 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir. Bu yasa yetki devri, alt birliklerin kurulması gibi bazı sakıncalı maddeler içerse de benzer tohumculuk yasaları Fransa'da 1940’larda, Hollanda'da 1950’lerde kabul edilmiş ve bu ülkeler bugün tohumculuk sektöründe dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girmiştir. Türkiye’nin bu alanda dünyanın gelişmiş ülkeleri arasına girmesi tohumculuk endüstrisinin gerekli teknik ve alt yapıyı oluşturmasına, tarafsız bir şekilde kurumsal yapı haline getirilmesine ve yeni çıkan tohumculuk kanunun uygulanabilirliğine bağlıdır.

Anahtar kelimeler: Endüstri, Tohum, Tohumculuk, Yasa

Tam Metin: PDF