SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (2010)

Isparta Yöresindeki Meyve Bahçelerinde Kullanılan Sulama Yöntemlerinin Analizi

Atılgan ATILGAN, Özge ÖZDEMİR, Hasan ÖZ, Abdullah KADAYIFÇI, Ulaş ŞENYİĞİT

Özet


Bu çalışmada, Isparta yöresinde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan meyvecilik uygulamalarında çiftçilerin su kullanımı ve kullanılan sulama yöntemleri hakkında deneyimlerinin değerlendirilmesi ve önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. Isparta yöresinde meyveciliğin tarımsal faaliyetler içerisinde önemli bir paya sahip olduğu tespit edilmiştir. Çiftçilerin yeni sulama yöntemlerine önemli ölçüde ilgi gösterdikleri ancak yeni sulama yöntemleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmadıkları saptanmıştır. Sulama kaynaklarının sınırlı olmasından dolayı basınçlı sulama yöntemlerinin daha fazla tercih edildiği ve aynı zamanda memnuniyetle karşılandığı sonucuna varılmıştır.

Tam Metin: PDF