SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2007)

Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi

Ali ÖZBEK, Veysel AYHAN

Özet


Bu çalışmada, farklı düzeylerde enerji ve protein içeren karma yemlerin etlik piliçlerin performansı üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Toplam 42 gün süren araştırmada 288 adet etlik civciv kullanılmıştır. Bu civcivler 3 gruba ayrılmıştır. İlk 10 gün sırasıyla 1. gruba % 24 HP, 3200 kcal/kg ME, 2. gruba % 23 HP, 3100 kcal/kg ME ve 3. gruba % 22 HP, 3000 kcal/kg ME içeren yemler, 11–21. günler arasında 1. gruba % 23 HP, 3200 kcal/kg ME, 2. gruba % 22 HP, 3100 kcal/kg ME, 3. gruba % 21 HP, 3000 kcal/kg ME içeren yemler, 22–42. günler arasında 1. gruba % 22 HP, 3200 kcal/kg ME, 2. gruba % 21 HP, 3100 ME kcal/kg ve 3. gruba % 20 HP, 3000 ME kcal/kg içeren yemler verilmiştir. Etlik piliçlerin rasyonlarında enerji ve protein düzeyinde sağlanan artışların performansı artırdığı saptanmıştır. Sonuç olarak etlik piliçlerin büyüme ve yemden yararlanma oranları üzerine karma yemin enerji ve protein düzeylerinin etkisi olduğu görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Etlik piliç, protein ve enerji düzeyleri, karma yem

Tam Metin: PDF