SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2007)

Farklı Sulama Yöntemlerinde M9 Anacı Üzerine Aşılı “Williams Pride” ve “Jersey Mac” Elma Çeşitlerinin Su Tüketimi

Ulaş ŞENYİĞİT, Abdullah KADAYIFÇI

Özet


Bu çalışma, 2006 ve 2007 yıllarında Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğindeki elma bahçesinde yürütülmüştür. Denemede, M9 anaçları üzerine aşılı Jersey Mac ve Williams Pride elma çeşitleri, damla, toprak altı damla, yüzey ve ağaç altı mikro yağmurlama sulama yöntemleri ile sulanmış, beş günlük periyotlar için bitki su tüketimleri ölçülmüş, alanın tamamının ıslatıldığı yüzey sulama yöntemi konusundan elde edilen su tüketimi değerleri ile bazı kıyas bitki su tüketimi tahmin yöntemleri ile belirlenen değerlerle karşılaştırılmıştır. Sonuçta, ölçülen bitki su tüketimi değerleri damla sulama yönteminde diğer sulama yöntemlerine göre daha az (yaklaşık % 67) olmuştur. Deneme koşulları için, elma ağaçlarının sulama zamanı planlamasında kullanılabilecek kıyas bitki su tüketimi tahmin yöntemlerinin çeşitler için yöresel kalibrasyonlarının yapılması amacıyla, bitki katsayıları (kc) belirlenmiş ve eğrileri çizilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Williams Pride, Jersey Mac, sulama yöntemi, bitki su tüketimi, bitki katsayısı

Tam Metin: PDF