SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (2010)

Muş İli Tütün Ekicilerinin Yeni Tütün Yasası (4733 Sayılı Yasa)’nın Uygulanmasına İlişkin Sorunları Ve Çözüm Önerileri

Kazım BAŞ, Hacer ÇELİK ATEŞ

Özet


Araştırmada, Muş ilinde 4733 sayılı yasanın uygulanmasıyla birlikte ortaya çıkan tütün üreticilerinin sorunlarını belirlemek, bu sorunların üreticileri nasıl etkilediğini ortaya koymak ve önerilerde bulunmak amaçlanmıştır. Araştırma, Muş ili Merkez ve Hasköy ilçesinde tütün ekiminin ağırlıklı olarak yapıldığı köylerde yürütülmüştür. 2002 yılında Muş Yaprak Tütün İşletmesi Müdürlüğü ile sözleşme yapan tütün işletmelerinden, tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen 100 işletmede anket uygulanmıştır. Üreticilerin 4733 sayılı yasanın uygulanmasına ilişkin önemli üç sorunu, kota fazlası tütünün alınmaması, kota sınırının düşürülmesi ve düşük fiyat olarak belirlenmiştir. Üreticilerin %81’inin kotadan fazla tütün ektiği saptanmıştır. Tütün alım-satımıyla ilgili önemli üç sorun ise düşük fiyat, alımların geç yapılması ve kota fazlası tütünün alınmamasıdır. Üreticilerin %98’i Tekel’in özelleştirilmesini istememektedir. Üreticilerinin %75’inin alternatif ürün projesi konusunda haberdar edilmediği tespit edilmiştir. 4733 sayılı yasayla ilgili Tarım İl Müdürlüğü elamanları tarafından kendilerine bilgi verildiğini belirten üretici oranı %32 olarak bulunmuştur. Üreticilerin %96’sı tütünle ilgili basılı yayın okumadığını belirtmiştir.

Anahtar kelimeler: Tütün politikası, tütün üreticileri, yayım

Tam Metin: PDF