SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (2010)

Sulama Birliği Üyelerinin Birliklere Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Isparta İli Örneği

Ayşegül PARLADIR, Yusuf UÇAR

Özet


Bu araştırma Isparta İli’nde bulunan sulama birlikleri bünyesindeki birlik üyelerinin sulu tarım konusundaki deneyimlerini ve birliklere bakış açılarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, Isparta’da bulunun sulama birliklerinin genel özelliklerini yansıtan Yalvaç, Hoyran, Atabey, Aksu ve Senirkent sulama birliklerinden tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen 225 birlik üyesine anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; üyelerin büyük oranda sulama konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları, birliklerin hangi yönteme göre işletildiğinin bilmedikleri, su dağıtımında üyelere eşit davranılmadığı, sulama suyu ücretlerinin zamanında ödenemediği belirlenmiştir. Ayrıca, üyeler tarafından şebekelerin işletilmesinin DSİ tarafından geri alınması gerektiği bildirilmiştir.

Tam Metin: PDF