SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (2010)

Organik Domates Yetiştiriciliğinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanımının Yaprakların Makro Element İçeriği Üzerine Etkisi

Hüsnü ÜNLÜ, Hüseyin PADEM

Özet


Bu çalışma domates yetiştiriciliğinde organik ve konvansiyonel üretim sistemlerinin bitki besin maddeleri alımına etkilerini karşılaştırmak amacıyla 2005-2006 yıllarında arazi koşullarında yürütülmüştür. Araştırmada çiftlik gübresinin 4 farklı dozu (0-7-14-21 m3/da) hem organik hem de konvansiyonel yetiştiricilikte uygulanarak karşılaştırılmıştır. Çalışmada ayrıca iki bitki aktivatörü (Crop-Set ve ISR 2000), iki mikrobiyal gübre (Bionem ve Natural Bioplasma) ve bu ikisinin kombinasyonlarının organik domates yetiştiriciliğinde besin maddesi alımına etkisi araştırılmıştır.
Çalışma sonucunda uygulamalar arasında N (% 2.76-3.65), P (1.49-2.33 mg/g), K (17.00-20.13 mg/g), Ca (24.81-36.02 mg/g) ve Mg (2.27-3.38 mg/g) içeriği bakımından önemli varyasyonlar tespit edilmiştir.

Tam Metin: PDF