SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 (2006)

Isparta İlinin Tarımsal Yapısı, Üretimi ve Gelişme Potansiyeli

Hasan YILMAZ, Vecdi DEMİRCAN, Zeynep DERNEK

Özet


Bu çalışmada 1991–2003 döneminde Isparta ilinin tarımsal yapısında meydana gelen değişimler incelenmiştir. İncelenen dönemde tarım işletmelerinde ve üretim yapısında önemli değişimler yaşanmıştır. İlde çok parçalı işletmelerin azaldığı, işletme genişliklerinin ve işlenen arazi miktarının daha büyük işletme genişlik gruplarına doğru kaydığı saptanmıştır. Isparta ilinde gerek hayvan sayılarında gerekse hayvansal üretimde önemli düşüşler yaşanmıştır. Isparta ilinde tahıl ekim alanları azalırken üretimi artış göstermektedir. Buna karşın hem sebze hem de meyve ekim alanları ve üretimi artmakta, ilin Türkiye meyve ve sebze üretiminden aldığı pay yıllar itibariyle artış göstermektedir. Üreticiler, birim alan getirisi düşük olan ürünlerden, birim alan getirisi yüksek olan meyve ve sebze üretimine yönelmektedirler. Isparta ilinde tarla tarımından sebze ve meyve tarımına doğru önemli bir dönüşümün yaşandığı tespit edilmiştir. Önümüzdeki yıllarda bu dönüşümün devam edeceğini söylemek mümkündür.

Anahtar sözcükler: Tarımsal Yapı, Üretim, Gelişim, Potansiyel, Isparta

Tam Metin: PDF