SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 (2006)

Kahramanmaraş Yöresi Koyunculuk İşletmelerinin Yapısal Yönden

Saadettin PAKSOY, Atılgan ATILGAN, Adil AKYÜZ, Yıldırım KUMOVA

Özet


Ülkemiz kalkınmasında büyük bir öneme sahip olan hayvancılığın geliştirilmesi ve özellikle hayvanlardan sağlanan verimin artırılması gerekmektedir. Hayvansal verimin artırılmasında ise barınakların önemli yeri vardır. Hayvan başına yeterli taban alanı ve havalandırması olmayan ağıllarda barındırılacak hayvanlar ne kadar iyi ırktan olurlarsa olsunlar ve ne kadar iyi beslenirlerse beslensinler beklenen verimi vermezler.
Bu araştırmada, Kahramanmaraş bölgesindeki mevcut koyunculuk işletmelerinin yapısal durumlarının belirlenmesi, sorunların saptanarak gerekli önerilerde bulunulması, geliştirme olanaklarının incelenmesi ve bölge iklim koşullarına uygun farklı kapasitede ve tiplerde ağıl planlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Kahramanmaraş iline bağlı 5 ilçe ve bu ilçelere bağlı toplam 15 köy ve yerleşim yerinden 30 barınak gayeli örnekleme yöntemine göre seçilmiş ve bu barınaklara hazırlanan anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda incelenen barınakların %100’ünün yörenin iklim koşullarına ve planlama kriterlerine uygun olarak yapılmadığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda belirlenen sorunların giderilmesi amacıyla, yöre iklim özellikleri ve yöreye uygun planlama kriterleri dikkate alınarak, farklı tip ve kapasitede iki adet örnek koyun ağılı planı geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ağıl, Barınak, Kahramanmaraş, Koyunculuk İşletmesi

Tam Metin: PDF