SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 (2006)

Kurutulmuş Elma ve Domates Posalarının Anaç Bıldırcın Rasyonlarında Kullanılma Olanakları

Mevlüt GÜNAL, Aslı Sultan BAKIRCI

Özet


Bu araştırma kurutulmuş elma ve domates posalarının anaç bıldırcın rasyonlarında kullanma olanaklarını test etmek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma 18 haftalık yaşlı 140 dişi ve 70 erkek toplam 210 bıldırcın üzerinde 10 hafta süreyle mısır-soya ağırlıklı rasyonlara % 5, 10, 15 oranlarında kurutulmuş elma yada domates posaları ilavesinin; yumurta verimi, yem tüketimi, yem değerlendirme sayısı, yumurta ağırlığı, kabuk oranı, ak oranı, sarı oranı ve sarı rengi ile döllülük oranı, kuluçka randımanı ve çıkış ağırlığı üzerine etkileri test edilmiştir. Araştırma 5 tekerrürlü 7 grup olarak planlanmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre; mısır-soya ağırlıklı rasyonlara elma posası ilave düzeyinin artışına paralel olarak yumurta sarı renk skorunda düşme, domates posası ilavesinde ise ilave düzeyinin artışına paralel olarak yükselme saptanmıştır (P0.05). Üzerinde durulan diğer kriterler açısından gruplar arasında herhangi bir farklılık gözlemlenmemiştir (P>0.05).

Anahtar Kelimeler: Japon bıldırcını, elma ve domates posası, performans, bazı yumurta ve kuluçka kriterleri

Tam Metin: PDF