SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 (2006)

Bazı Avokado Çeşitlerinde Hasat Zamanının Belirlenmesinde Yağ ve Kuru Ağırlık Parametrelerinin Kullanımı

Süleyman BAYRAM, M. Atilla AŞKIN

Özet


Bu çalışmada; ülkemizde standart çeşit olarak yetiştirilen ‘Bacon’, ‘Fuerte’, ‘Hass’ ve ‘Zutano’ çeşitlerinde farklı hasat dönemlerinde yağ ve kuru ağırlık içeriklerindeki değişimler ve en erken hasat zamanının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılan çalışmada, farklı hasat dönemlerinde alınan 4 önemli çeşidin meyve eti örneklerinde, yağ ve kuru ağırlık içerikleri saptanmıştır. Denenen her 4 çeşitte de ilk hasattan son hasada gidildikçe; meyve ağırlığında % 11–22, toplam yağ içeriğinde % 17–40 ve toplam kuru ağırlık içeriğinin ise % 7–18 arasında artışlar kaydedilmiştir. Ayrıca hasat zamanları ile toplam yağ ve kuru ağırlık arasında yüksek oranda korelasyon (r = 0.90) tespit edilmiştir. Meyve etinde bulunması gereken kuru ağırlık içeriğine göre çeşitlerin en erken hasat zamanı; ‘Bacon’ ve ‘Fuerte’ için kasım ayının ilk haftası, ‘Hass’ ve ‘Zutano’ çeşitleri için kasım ayının ortası olarak bildirilmiştir. Ancak optimum hasat zamanı; ‘Bacon’da aralık ayının ilk haftası, ‘Fuerte’de aralık ayının son haftası, ‘Hass’da ocak ayının ilk haftası ve ‘Zutano’da ise kasım ayının son haftası olarak belirlenmiştir. Araştırma bulguları; hasat kriteri olarak meyve etinin kuru ağırlık veya yağ içeriğinin belirlenmesinin en güvenli yöntem olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Avokado, fizyolojik parametreler, hasat, olgunluk, yağ ve kuru ağırlık içeriği

Tam Metin: PDF